o nama katalozi edukacija usluge novosti
 
 
 

Popis knjižnica u lokalnoj baziSREDIŠNJA AGRONOMSKA KNJIŽNICA
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Moja knjižnica "za edukaciju"
IRB

Knjižnica MEFOS i KBO
Medicinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Klinička bolnica Osijek

SREDIŠNJA GEOLOŠKA KNJIŽNICA
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek

Centralna medicinska knjižnica u Rijeci
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Knjižnica KBCSM


INDOK - Knjižnica opće bolnice "Sv. Duh"
Opća bolnica "Sv. Duh"

Knjižnica Andrija Štampar


Središnja stomatološka knjižnica


Knjižnica KBD
Klinička bolnica Dubrava

Knjižnica KTF
Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

SREDIŠNJA KNJIŽNICA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA


KNJIŽNICA HHI
Hrvatski hidrografski institut

Središnja knjižnica HPM
Hrvatski prirodoslovni muzej

INDOK INA


KNJIŽNICA INSTITUTA ZA FIZIKU (IF)


KNJIŽNICA DHMZ
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

KNJIŽNICA FPMZOP
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu

KNJIŽNICA IGI
Institut za geološka istraživanja

SREDIŠNJA BIOLOŠKA KNJIŽNICA
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Centralna geografska biblioteka
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

SREDIŠNJA KNJIŽNICA ZA FIZIKU
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Središnja kemijska knjižnica


KNJIŽNICA PIO


KNJIŽNICA PFO


KNJIŽNICA PBF
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

KNJIŽNICA PTF
Prehrambeno tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku

ŠUMARSKA KNJIŽNICA


KNJIŽNICA ŠUMARSKOG INSTITUTA, JASTREBARSKO


Anglistička knjižnica
Filozofski fakultet u Zagrebu

Arheološka knjižnica
Filozofski fakultet u Zagrebu

Etnološka knjižnica
Filozofski fakultet u Zagrebu

Knjižnica FER-a
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Knjižnica Građevinskog fakulteta
Građevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Knjižnica TTF
Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu

Knjižnica RGN
Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu

Metalurška knjižnica
Metalurški fakultet u Sisku

Knjižnica ETFOS
Elektrotehnički fakultet u Osijeku

Knjižnica GFOS


Knjižnica SFSB


Knjižnica PFST
Visoka pomorska škola u Splitu

Knjižnica RITEH
Tehnički fakultet u Rijeci

Knjižnica GAFST
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Splitu

Knjižnica GFRI
Građevinski fakultet u Rijeci

Filozofska knjižnica
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Sveučilište u Dubrovniku- knjižnica tehničkih znanosti
Sveučilište u Dubrovniku

Knjižnica PFRI
Pomorski fakultet u Rijeci

Knjižnica EIHP
Energetski Institut Hrvoje Požar

Knjižnica DZIV
Državni zavod za intelektualno vlasništvo

KNJIŽNICA BRODARSKOG INSTITUTA


Knjižnica Željezare Sisak
Željezara Sisak

Knjižnica FSB
Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Knjižnica FPZ
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu

Knjiznica GRF
Grafički fakultet u Zagrebu

Knjižnica GTF
Geotehnički fakultet u Varaždinu

Knjižnica (BIC) Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije


INDOK odjel
Končar Institut za elektrotehniku

Središnja geofizička biblioteka
Prirodoslovno-matematički fakultet - Geofizički odsjek

Knjižnica FESB
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

Knjižnica Odsjeka za fonetiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Germanistička knjižnica
Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Informatološka knjižnica
Odsjek za informacijske znanosti filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za orijentalne studije i hungarologiju
Filozofski fakultet

Knjižnica za povijest
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica za povijest umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica za psihologiju
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica Odsjeka za romanistiku
Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Knjižnica za sociologiju
Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica Odsjeka za talijanistiku


Knjižnica Odsjeka za pedagogiju


Središnja čitaonica
Filozofski fakultet u Zagrebu

Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju
Filozofski fakultet u Zagrebu

Knjižnica IEF
Institut za etnologiju i folkloristiku

Knjižnica "Juraj Habdelić"
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Knjižnica Muzičke akademije
Muzička akademija u Zagrebu

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU


Knjižnica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe


Knjižnica za komparativnu književnost
Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica za klasičnu filologiju
Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica Staroslavenskog instituta
Staroslavenski institut

Knjižnica Učiteljske akademije
Učiteljska akademija u Zagrebu

Skandinavistička knjižnica
Odsjek za skandinavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Knjižnica KBF
Katolički bogoslovni fakultet

Knjižnica i dokumentacija Ekonomskog fakulteta
Ekonomski fakultet u Zagrebu

Biblioteka i dokumentacija EI
Ekonomski institut u Zagrebu

INDOK i knjižnica IMO
Institut za međunarodne odnose

Knjižnica FPZ
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Knjižnica IDZ Ivo Pilar
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Knjižnica IDIZ-a
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Knjižnica IJF
Institut za javne financije

Knjižnica IMN
Institut za migracije i narodnosti

Knjižnica PFZG
Pravni fakultet u Zagrebu

Knjižnica Jadranskog zavoda
Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Bibliotečno-informacijski centar KF
Kineziološki fakultet u Zagrebu

Knjižnica HDA
Hrvatski državni arhiv

Informacijsko knjižnični odjel HNB
Hrvatska narodna banka

Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija


Knjižnica IPU
Institut za povijest umjetnosti

KNJIŽNICA Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek
Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Knjižnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta


Knjižnica Opće županijske bolnice Požega


007 probna
IRB

Povijest knjižnice
Filozofski fakultet u Rijeci

Klinika za dječje bolesti - Knjižnica
Klinika za dječje bolesti Zagreb

Akademija dramske umjetnosti


Kemijsko-tehnološki fakultet Split


Knjižnica Ekonomskog instituta
Ekonomski institut Zagreb

Knjižnica HZN
Hrvatski zavod za norme

Knjižnica IOR
Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

Knjižnica Klinike za traumatologiju
Klinika za traumatologiju Zagreb

Knjižnica HAZU
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Knjižnica Opće bolnice Šibenik


Središnja matematička knjižnica PMF-a
Matematički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta/a>

Knjižnica Pomorskog fakulteta u Splitu
Pomorski fakultet u Splitu

Knjižnica Strojarskog fakulteta


Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu
Veleučilište u Karlovcu

Pomorski fakultet u Rijeci


Knižnica Instituta za migracije i narodnosti
Institut za migracije i narodnosti

Knjižnica filozofskog fakulteta u Osijeku


Knjižnica Geofizičkog odsjeka